Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úprava motoru

Pro výkon motoru je rozhodující především jeho základní koncepce a konstrukční řešení.S těmito pevně danými parametry mnoho nenaděláte, leda že byste předpokládali stavbu motoru úplně od základů. Veškeré další prvky jako turbodmychadlo, sací a výfukový trakt atd. dokážou základní výkonové parametry pouze navyšovat, což v případě sériových motorů skýtá pro tuning dostatečné pole působnosti. Protože opravdu "hard" úprava motorů je často oříškem i pro specializované firmy, je jasné, že pro běžný tuning je technicky, časově a pochopitelně finančně neúnosné o něčem takovém uvažovat.Přesto však existuje několik  oblastní, do kterých se můžete pustit sami či s pomocí odborníků, a to dokonce s výhledem na slušný výsledek i přijatelné náklady.


Kompresní poměr
Jak už bylo řečeno dříve, určitého zvýšení středního efektivního tlaku pe a tím i výkonu motoru lze dosáhnout vcelku "jednoduchou" úpravou, a to snížením kompresního poměru e, který je definován jako:

e =  (Vk  +  Vz) / Vk, kde Vz =  (p * D2 /4 * h) * H

Vk - objem spalovacího prostoru
Vz - zdvihový objem válce
H (mm) -   zdvih motoru
D (mm) - vrtání válce

- Na rozdíl od dieselových motorů, kde je vysoký kompresní poměr nutnosti a je omezen především pevnostními i technologickými možnostmi, benzínový motor limituje hranice detonačního hoření paliva, což dovoluje max. kompresní poměr cca 12:1. Vysoká komprese způsobuje rovněž "ztvrdnutí" chodu motoru v nízkých otáčkách, které se značně podepíše na komfortu ovládání vozidla. Navíc nárůst kompresního poměru nekoresponduje lineárně s nárůstem tepelné účinnosti motorů, což je jeden z důležitých parametrů jeho  výkonu.
- Protože běžné vozy mají k uvedené hranici relativně daleko, je prostor pro úpravu dostatečně velký. Nejjednodušeji lze vše provést odebráním materiálu na dosedací ploše bloku motoru či hlavy válců (tzv. snížení hlavy válců). V případě, že toto není možné, můžete upravit velikost kompresního prostoru jinak, např. použitím jiných pístů (pokud jsou k mání) s větší vzdáleností mezi dnem a dírou pro čep. Ve všech případech však musíte dbát na to, abyste motor nepoškodili (např. přílišným zeslabením stěn kanálů pro chladící kapalinu) nebo neomezili jeho funkčnost třeba tím, že vám budou klepat ventily o dno pístu. Zde je doporučená mezera minimálně 0,5 mm, což si při složení a protočení motoru můžete snadno ověřit třeba plastelínou.
- Pro stanovení výsledného kompresního poměru ev po úpravě lze užít vztah:

ev = [H * e - x * (e-1)] / [H - x *(e-1)]

x (mm) - velikost snížení
e - aktuální kompresní poměr
H (mm) - zdvih motoru

- Je samozřejmě možné postupovat opačně, tj. stanovit požadovanou hodnotu kompresního poměru po úpravě a výsledkem bude velikost snížení x:

x  = [H/(e - 1)] - [H/(ev - 1)])

- V obou případech se jedná o situaci, kdy dochází k úpravě ve válcové části spalovacího prostoru (např. snižováním těsnění, zbroušením dosedacích ploch blok-hlava apod.). Pokud snižujete hlavu válců v místech, kde spalovací prostor již nemá válcový tvar je lépe postupovat tak, že vycházíte z jeho objemu:

Vk  =  Vz / (e - 1)
Vk - objem spalovacího motoru
Vz - zdvihový objem válce

Příkladem budiž válec o objemu 400 cm3, a kompresním poměru 8:1. Vk  = 400/7 = 57 cm3. Pokud se chcete dostat na kompresní poměr 9:1 znamená to Vk = 400/8 = 50 cm3 což předpokládá broušení (za současného měření objemu), dokud se nezbavíte přebytečných 7 cm3.
- Při zvyšování kompresního poměru je pak pochopitelně nutno použít palivo s vyšším oktanovým číslem, aby nedocházelo k detonačnímu hoření.Je však potřeba celou úpravu brát se rezervou, protože nárůstu teploty ve spalovacím prostoru znamená vyšší teplotní namáhání např. ventilů a může způsobit mimo jiné také upalování pístů.
- Rovněž důležitou věcí je těsnění pod hlavou válců. Sériové provedení by nemuselo zvýšený tlak vydržet, a proto je lépe prohlédnout se po něčem pevnějším, což platí úměrně s přibližováním se k hranici pro maximální možný kompresní poměr. Vhodné například mohou být měděné kroužky vložené do osazení na čele válců.